Hírek

Elérhetőségek

Tájékoztató a lakossági barnakőszén igényfelméréssel kapcsolatban

Tisztelt Lakosság! 

A kialakult gazdasági helyzet, energiakrízis nagy erőfeszítést kíván meg mindannyiunktól, ugyanakkor a pénzügyi lehetőségekhez igazodva Magyarország Kormányának célja továbbra is az, hogy biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag.

A Belügyminisztérium Önkormányzati Államtitkára az önkormányzatok közreműködését kérte a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag igényének felméréséhez.Ennek keretében az önkormányzatok igényfelmérést tartanak a lakosság körében a barnakőszén felhasználásának vonatkozásában. 

Lakossági igénybejelentés feltételei az önkormányzat felé:

  • háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő

  • egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy bejelentett lakhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás

  • egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési szezonban várhatóan felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet

Kérjük a településen élő, barnakőszén-tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező lakosságot, hogy a 2022/2023. évi fűtési szezonra vonatkozóan a várhatóan felhasznált barnakőszén mennyiségét (mázsában kifejezve) bejelenteni szíveskedjen az önkormányzat részére a mellékletként csatolt nyomtatványon keresztül, mely majd összesítés után továbbításra kerül az illetékes szervek felé.   

Az igények felmérése egyelőre még csak a lakossági igények megismerését és a kormányzati döntés megalapozását szolgálja, tehát a háztartásonként esetlegesen leadott igénylések települési szinten összesítésre kerülnek, azok önmagukban még nem keletkeztetnek automatikus támogatási jogosultságot fűtőanyag ellátásra!

Az igényeket háztartásonként, a barnaszén szükséglet mennyiségének (mázsa) megadásával jelezhetik 2022. szeptember 28-án 15.00 óráig a Rajkai Közös Önkormányzati Hivatalban (9224 Rajka, Szabadság tér 1.) vagy a jegyzo@rajka.hu e-mail címen a csatolt nyomtatvány kitöltésével és beküldésével. 

 

Tisztelettel: 

Dr. Zámbó Tibor

jegyző