Hírek

Elérhetőségek

Tájékoztatás óvodai ügyeletről

TÁJÉKOZTATÁS

 

Hivatkozva Magyarország Kormányának a veszélyhelyzet során a gyermekek napközbeni felügyeletével kapcsolatos intézkedésekről szóló 152/2020. (IV. 27.) Korm. rendeletére tájékoztatom a T. Lakosságot, hogy a  veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzettel kapcsolatban elrendelt rendkívüli szünet idejére a  polgármester köteles megszervezni a  bölcsődés és óvodás korú gyermekek napközbeni felügyeletét (a továbbiakban: ügyelet) a szülő által igényelt időpontban, de legfeljebb munkanapokon 06:00 és 18:00 óra között.

Az  ügyeletet azon, fertőző betegségben nem szenvedő gyermekek számára kell biztosítani, akiknek szülője vagy más törvényes képviselője (a továbbiakban együtt: szülő) munkavégzés vagy más nyomós és méltányolható ok miatt ezt igényli.

Az ügyelet iránti igény benyújtása az alábbi elérhetőségeken tehető meg:

Elektronikus úton: ovoda@rajka.hu

                               rajkaovi@freemail.hu

 

Telefonon: +36-30/219-6904

                  +36-96/222-053

 

A szülő köteles írásban nyilatkozni arról, hogy a gyermek nem szenved fertőző betegségben.

Tájékoztatom a T. Lakosságot, hogy a szülő ügyelet iránti kérelmét megfelelő indokolással kell ellátni, és a kérelmezett ügyelet indokoltságáról az előadott indokok alapján a polgármester saját mérlegelési jogkörében dönt.

 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.

 

                                                                       Tisztelettel:

 

                                                                                                                      Kiss Vince s.k.

  polgármester