Hírek

Elérhetőségek

Tájékoztatás hulladékkezeléssel kapcsolatosan

Tisztelt Lakosság!

Felhívjuk szíves figyelműket, hogy szíveskedjenek betartani a Rajka Község Önkrományzata Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 26/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendeletében, valamint a Rajka Község Önkrományzata Képviselő-testületének a település tisztaságáról, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelés helyi közszolgáltatásról és a hulladékszállítási díjakról szóló 3/2002.(VIII.29.) önkormányzati rendeletében foglalt rendelkezéseket.

A fenti rendeletek, valamint a további vonatkozó jogszabályok megsértése esetén akár 100.000,- Ft szabálysértési bírság is kiszabható.

Továbbá kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a szelektív gyűjtőszigeteknél csak szelektíven gyűjtött hulladékot helyezzen el az arra a célra kialakított hulladékgyűjtő edényben! Ezen kötelezettség elmulasztása is a fenti következményekkel járhat.

További információk elérése végett letölthető a Rajka Hangja önkormányzati tájékoztató lap 4. évfolyamának különszáma magyar és szlovák nyelven egyaránt, mely egy külön rovatban foglalkozik a hulladékgyűjtés és elszállítás szabályaival.