Hírek

Elérhetőségek

KUTAK BEJELENTÉSE

Tisztelt Lakosság!

  

 

A Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság felhívása alapján az alábbi tájékoztatást adom:

 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (Vgtv.) 2016. június 4. napjától hatályos módosítása a törvénybe beiktatta a 29. § (7) bekezdést, amely 2018. december 31. napjáig mentesíti a vízgazdálkodási bírság kiszabása alól azokat a létesítőket, akik a törvény e módosítása előtt engedély nélkül kutat létesítettek. E jogalkotói intézkedésről különböző médiumokon keresztül értesülhetett a lakosság. A közelmúltban egyéb jogszabályi előírások is változtak, ezért a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkársága egy aktualizált tájékoztató anyagot állított össze, mely részletes tájékoztató a weboldal alján található csatolmány formájában is elérhető! A tájékoztató a hatályos eljárási szabályokat tartalmazza, mely szerint még a kutakat 2018. december 31. napjág be kell jelenteni!

 

Felhívták azonban a figyelmünket, hogy a szabályozásban további módosítások várhatóak!

 

Alkotmánybírósági döntésére figyelemmel a Kormány két intézkedést is tett:

- azért, hogy a 2018. december 31. napjáig tartó határidő letelte senkit ne érintsen hátrányosan, egy Országgyűlés elé beterjesztett törvényjavaslat értelmében a kötelező bírságkiszabás alóli mentességi időszak 2020. december 31. napjáig meghosszabbodna;

- ezzel egy időben előkészítés alatt áll és 2019. évben várhatóan megvalósul egy olyan átfogó módosítás, amely az illegális kutak engedélyeztetésére speciális eljárási szabályokat tartalmaz.

 

 

 

                                                                                                                  Tiszteltettel:

                                                                                                                                       dr. Lakatos Zoltán

                                                                                                                                                  jegyző

 

 

Felhívom továbbá figyelmüket:

A vízkészlet véges természeti erőforrás, melyet csak olyan mértékben szabad igénybe venni, hogy a vízkivétel és az utánpótlás egyensúlya minőségi károsodás nélkül megmaradjon.

A szakszerűtlenül kivitelezett kutak elszennyezhetik Magyarország stratégiai szempontból is megőrzendő, tiszta vízadó rétegeit. Csőszerkezetük mentén nagy sebességgel és koncentráltan juthatnak be a szennyező anyagok a felszín alatti vizekbe.