Hírek

Elérhetőségek

Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

Szociális alapszolgáltatások és Szakosított ellátások

Szociális alapszolgáltatások

- Étkeztetés

- Házi segítségnyújtás

- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

- Nappali ellátás

- Idősek Klubjai

- Fogyatékossággal Élők Nappali Intézményei

- Hajléktalanok Nappali Melegedője

 

Szakosított ellátások

- Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények

- Idősek Gondozóháza

- Hajléktalanok Átmeneti Szállása

- Ápolást, gondozást nyújtó intézmények

- Aranykor” Idősek Otthona

- Idősek Otthona

 

 

MTT2.png