Hírek

Elérhetőségek

Igénybejelentő űrlap - téli REZSICSÖKKENTÉSHEZ

rezsicsökkentés űrlap.png

 

A kérelem letöltéséhez kattintson a dokumentum képére.

 

Az igénybejelentés végső határideje: 2018. október 15.

 

Az igénybejelentés feltétele annak tudomásul vétele a bejelentő részéről, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrzi, hogy a bejelentő háztartása korábban téli rezsicsökkentésben nem részesült.

Az igénybejelentésben megjelölt háztartásnak az igénylő személy lakóhelyének, vagy bejelentett tartózkodási helyének kell lennie.

 Háztartásonként legfeljebb egy igénybejelentés nyújtható be.

Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedései alapján a 37/2018. (III.8.) és a 39/2018. (III.12.) Korm. rendelet szerinti juttatásban/jóváírásban már részesült, valamint a kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások.

Az 1364/2018. (VII.27.) Korm. határozat alapján a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága ellenőrzni az igénybejelentések jogszerűségét. Területi szerve útján további adatgyűjtást, szúrópróba szerű helyszíni vizsgálatot foyltathat. A vizsgálat eredményét megküldi az érintett települési önkormányzat részére. Ha a vizsgálat alapján valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő rosszhiszeműen járt el szabálysértési, minősítő körülmény fennállása esetén büntetőeljárást kell kezdeményezni.